Rejestracja Online


Szanowni Państwo!

Witamy w systemie internetowej rejestracji nowych Partnerów Incom Group SA. Formularz rejestracyjny składa się z 9 etapów, podczas których zbierane są dane niezbędne do rozpoczęcia współpracy. W każdej części znajdą Państwo opis pomocny w wypełnianiu formularza. Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich części. Pomiędzy poszczególnymi etapami rejestracji można się poruszać przy pomocy przycisków Dalej i Wstecz.

Po wprowadzeniu danych i przesłaniu formularza do Incom Group SA zostanie wygenerowana Umowa Handlowa wraz z załącznikami, niezbędna do rozpoczęcia współpracy. Prosimy o przesłanie ich pocztą lub dostarczenie osobiście na adres:

INCOM GROUP SA
ul. Mokronoska 6, 52-407 Wrocław
z dopiskiem "Umowa handlowa wraz z załącznikami"

Informacja dla nowych klientów - tel. +48 71 358 80 50

Po zakończeniu procesu rejestracji zostanie Państwu przydzielony dedykowany opiekun handlowy oraz otrzymają Państwo hasła dostępowe do naszego systemu sprzedaży internetowej Incom Online, w którym będą Państwo mogli zapoznać się z naszą ofertą, cenami a także dokonywać zakupów, sprawdzać stan płatności itd.
Administratorem danych osobowych jest Incom Group S.A. z siedzibą przy ul. Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umowy o świadczenie usługi konta, a w przypadku wyrażenia powyższych zgód również dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Pani/Pana dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które będziemy przetwarzać dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej będziemy przechowywać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinna/nien Pani/Pan cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Pani/Pana zgody zdezaktualizowały się.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Incom Group S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
  1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
  2. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane z świadczenie usługi konta. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z Polityką Prywatności serwisu rejestracja.incomgroup.pl prosimy o opuszczenie strony.