Krok 1 z 8 - Dane rejestracyjne Państwa firmy

W Kroku 1 należy wypełnić formularz zgodnie z danymi umieszczonymi w dokumentach rejestracyjnych Państwa firmy.

Prosimy o weryfikację, czy Państwa firma jest czynnym płatnikiem podatku VAT (jest to warunek niezbędny do podjęcia współpracy).
W razie wątpliwości aktualny status Państwa firmy można sprawdzić w serwisie podatki.gov.pl.

Po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych należy kliknąć przycisk Dalej.
Pola oznaczone * są obowiązkowe

Aby przeprowadzić proces rejestracji wymagane jest aby firma była czynnym płatnikiem VAT

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać Pani/Panu wiadomość e-mail z informacją o naszej ofercie, a przede wszystkim o promocjach, nowościach, zmianach w cenniku.

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Pani/Panu promocyjną ofertę.

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail: ochronadanych@incomgroup.pl

 
 
 
Dane rejestracyjne Państwa firmy
Adresy wysyłkowe
Osoby kontaktowe
Upoważnienia do odbioru towaru
Informacje dodatkowe
Faktury elektroniczne
Podsumowanie
Zakończenie

Administratorem danych osobowych jest Incom Group S.A. z siedzibą przy ul. Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umowy o świadczenie usługi konta, a w przypadku wyrażenia powyższych zgód również dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Pani/Pana dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które będziemy przetwarzać dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej będziemy przechowywać do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinna/nien Pani/Pan cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Pani/Pana zgody zdezaktualizowały się.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ponadto w przypadku, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Incom Group S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane z świadczenie usługi konta. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Pełne informacje o danych osobowych znajdują się w naszej Polityce prywatności.